Ukuphupha induku yamakhosi

Uma uphupha uphethe induku ephathwa ngabantu abangamakhosi kepha wena ungesiyo inkosi futhi ungesilo ngisho uzalo lwasebukhosini, lokho akukuhle. Kuyibika lokuthi kunento ezokulethela ukudumala okukhulu empilweni yakho.

Leave a Reply