isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

38 thoughts on “Izithakazelo zakwa Xulu Clan Names”

 1. Ngyambongela bo Jiba ninjn kodwa

  Nam ngingowakaXulu
  Makhathin uJiba ongasliwa nyon
  Ezimdlayo ziyamcakafula

  Sibonge maGxabhashe amagle

  Reply
 2. Mina ngiwakwaXulu kodwa isithakazelo sami sihlukile kunesakwaMsiyane. Ngizosibhala
  Xulu
  Makhathini
  Mnguni
  Gxabhashe
  Nonkosi mazala nkosi ngokuzala
  UnoZulu, sidangu kungebuhlalu
  Maweza ziwele, zawela iMpofane
  Zawela uThukela wohlo mathambo
  Agcwala izintaba
  Donda phuhla phansi njengekhowa
  Kheswa.
  Engifuna ukukwazi ukuthi yindlu yesingakhi kwaXulu kulesithakazelo engiqeda ukusibhala.
  Ngiyabonga.

  Reply
 3. Gxabhashe khathini nina baka sombiza.Majuba mabili elokuya nokbuya. Xulu akabongwa bongu Xulu zonu mlomo…

  Reply
  • Andile kukhona engingathanda ukukwazi kulokhu okubhale la ngenhla,0766550132 ongithinte nakuwhatsapp ngikhona

   Reply
  • Ngicela ukulungisa nje lapha. Sithi isthakazelo Makhathini. Akuyena uKhathini kodwa u Makhathini. Kujwayelekile asikwexwayi Uma kukhulunywa kuthiwe Khathini njengoba nakwa Ngema Kujwayelekile ukuthi Uma kukhulunywa kuthiwe Dlokovu kodwa isthakazelo sakhona sithi Madlokovu. Ngoba umlando ubhalwe phansi uhlala iskhathi eside ngicela siqikelele ukubhala okuyikho ukuze kungagcini sekulahleka ekusaseni. Ngyabonga.

   Reply
 4. Sanibonani ngingowakwa xulu nami ngicela ukwazi ihubo lakwa xulu ukuthi lithini kuyaphuthuma olaziyo noma ningibuzele Abantu abadala mina angisenaye umuntu omdala ekhaya

  Reply
 5. Ngibathanda ukubhubha oGxabhashe, umkhulu wayengowase Mgungundlovu, angimazi yena, ushone ngimncane, nomndeni wakubo angiwazi, kodwa ngiyafisa ukuhlangana nomndeni wakhe, okungumndeni wami.

  Reply
 6. Nginithanda Duu khabomtanami Kwa Xulu ❤️🔐….. Ngyanithanda Bo Donda Abahle sengathi uthixo anganisibekela😊

  Reply
 7. Zingena kuphi ezithi
  Inqungenqunge yakithi noMsweli noVezi emaqupha’mnyama ngoku zosela ebuso’bumnyama ngokuvuthela. Unababuyeli ba ngakhi babuyelu’muntu enza ngabomu

  Reply
  • Awu zamnandi,uSweli elinye lamaqhawe akwaXulu ayekhona eszweni sakwaXulu esabe siseMfule,kodwa ngingathanda ukuzwa kuthi ekuhlakazekeni kwabo emva kokufa kukaGxabhashe kwenzeka kanjani,nokwazi iHubo elishiwo izindlu ngokwehlukana kwazo

   Reply
 8. Please help Im A Gxabhashe from Kranskop lapho kuzalwa khona umama inkinga ngidinga ukufuniswa izihlobo zami khabomama ekranskop (Stanger) umama Ujabulile Xulu, ngingabonga kakhulu . NgingowaSestanger Ngokusebenza ngiseLadysmith elokshini Ezakheni enkantolo. ngyabonga

  Reply
  • Sawubona Zibuyile,
   Usuke wazama yini ukuzwa kwezinye izihlobo zakho eziseduze nawe ukuthi obani amagama abantu obafunayo? Mhlawumbe uma kukhona amagama omunye umuntu angaqhamuka athi uyabazi bese ekulayela lapho bekhona.Uke wazama yini ukuthintana nemizi yakwaXulu eKranskop? Ngokuvamile abantu besibongo esifanaya endaweni bayazana – mhlawumbe bangakusiza. Ungalilahli ithemba. Sengathi ungaphumelela.

   Reply
 9. Kthiwa Phuhla phansi njengeKhiwa ndlovu….not khowa ndlovu angithi umkhiwa isihlahla esasisetshenziswa oGxabhashe emlandweni ngoba baziwa ngokwelapha … Umkhiwa ke ungawbona ukhona manje kyaba uyawbona awsekho isihlahla semilingo

  Reply
 10. Dear all
  Abantu bakwa Xulu ngibathanda bonke
  Kwazise singaba Sebukhosini kodwa umthethwa wasicekela phanci buka nje
  SinamaKhosi amabili nje vo sekukhona thina manje ngeke balunge singabakhombisa siyashaya phela thins
  All the best
  Maxulu amahle

  Reply
  • BoXulu nibambe kanjalo umla wethu uthi asikho ngaphansi koshaka sasizimele sahlula ushaka ngomuthi empini sonothile .

   Reply
 11. Makhathini, Gxabhashe, Donda, Phuhla phansi okwe Khowa ndlovu, Donda wase Nkweleni, Jiba ongadliwa nyoni ezimdlayo ziyamcakafula, Nongalo, Msiyane, Madanga, Sonkophe nkophe zinde ezingalingani nezaba fokazane,

  Reply

Leave a Reply