Izithakazelo zakwa Ngcobo Clan Names

Mapholoba!
Nyuswa!
Fuze!
Mavela,
Mafuz’ afulele njengemvula
Mashiy’ amahle sengathi azoshumayela
Dambuza
Mthabathe
Mabhala ngozipho abanye bebhala ngepensela
Mavulankungu kuvel’ ilanga
Sididane!
Ngongoma!
Maqadi amakhulu!
Shangase!
Hlabisa!

3 thoughts on “Izithakazelo zakwa Ngcobo Clan Names”

  1. Ngicela ukubuza oNgcobo bahlukene yin ,mina ekhaya mengithakazelwa angibizi oMapholoba and zonked lezi ezijwayelekil ,ngithi Ngcobo,Fiso,Dlangwe,Nyanyavu KaBhontshisi,Nhlunu Emhlophe angaz enjani njan

    Reply
  2. ngike ngawufunda umlando wakwa Ngcobo njengoba ngiFuze elihle. Thina asihlobananga noShangase kodwa sasibavikele ezitheni sabanika indawo nokudla. Kumele umlando ubhalwe kwahle ngoba uNgcobo siyakwazi ukuganiselana nabakwaShangase

    Reply

Leave a Reply