Izithakazelo zakwa Magwaza Clan Names

Magwaza,
Njinji,
Manqondo,
Yengwayo!
Wena wakwaJika bakhothame!
Mabhulubhense, nina beqhawe elathwala inkomo iphila!
Nina bakoMith’ emide!
Qethuka,
Ntshona,
Gidizela,
Wena waseMantandweni,
Maqondo
Thwalinkomo,
Sobiko wokubika ukuthandwa
Jiba khothama sibakhwebukhwebule nangezimbanjana zabo!

Enye indlela yokuthakazela uMagwaza

Njinji!
Yengwayo!
Ntshona!
Manqondo!
Mzilamncoshoba njengomlandakaza,
Juba khothama bayekhulu,
Nina bakomith’ emide,
Gidizela kaMantando,
Wena oweqa amathanga njengo thangazane,
Isicongo esinojojo,
Inqe elizwe ngamanye ukuthi kuyadliwa etoteleni,
Laphangela ekhamangeni kuhle kwenkosi yakwazulu.
Sibakhwebukhwebule kuhle kwezimbanjwana zabo.
Wena othungelwe ngamashoba kaMzilikazi
Iqhawe elathwala inkomo iphila!

Nawu umlando wesibongo sakwaMagwaza.

6 thoughts on “Izithakazelo zakwa Magwaza Clan Names”

  1. Okunye kuyikho Kanti okunye akusiyikho….🤔 Cela nizihluphe ngomsuka like “where magwaza’s are coming from? 🥺 There’s more oksele

    💥🔥✨@NJINJIS👰💖💘💞

    Reply

Leave a Reply