Umlando wakwa Magwaza

Okuphakathi Umlando wabantu bakwaMagwaza Izithakazelo zesibongo sakwaMagwaza Ekuqaleni babebizwa ngabakwaMagwazwa Isibongo sakwaMagwaza siyihlubuka lesibongo sakwaMhlongo. Phambilini ngesikhathi sokubusa kukaMakhendana, ngaphansi kwakhe kwakukhona indlu encane yesizwe saseLangeni kaMabhulubhense owayaziwa kakhulu ngelikaQumbumbethe. UMakhendana wenza isehlo esaba imbedumehlwana ngokungamukeleki kwaso osikweni lwesiNguni, okwaba ukugwaza ekhaya ngesikhathi ethatha indodakazi kaMazwana esizweni saseLangeni wayenza unkosikazi wakhe. Igama lale nkosazana kwakunguSozidade. … Read more

Izithakazelo zakwa Magwaza Clan Names

Magwaza,Njinji,Manqondo,Yengwayo!Wena wakwaJika bakhothame!Mabhulubhense, nina beqhawe elathwala inkomo iphila!Nina bakoMith’ emide!Qethuka,Ntshona,Gidizela,Wena waseMantandweni,MaqondoThwalinkomo,Sobiko wokubika ukuthandwaJiba khothama sibakhwebukhwebule nangezimbanjana zabo! Enye indlela yokuthakazela uMagwaza Njinji!Yengwayo!Ntshona!Manqondo!Mzilamncoshoba njengomlandakaza,Juba khothama bayekhulu,Nina bakomith’ emide,Gidizela kaMantando,Wena oweqa amathanga njengo thangazane,Isicongo esinojojo,Inqe elizwe ngamanye ukuthi kuyadliwa etoteleni,Laphangela ekhamangeni kuhle kwenkosi yakwazulu.Sibakhwebukhwebule kuhle kwezimbanjwana zabo.Wena othungelwe ngamashoba kaMzilikaziIqhawe elathwala inkomo iphila! Nawu umlando wesibongo sakwaMagwaza.