Izithakazelo zakwa Hlongwane Clan Names

Hlongwane!
Ngwane,
Masumpa,
MaNgwane kaMasupa obamelele ngengo mthakathi.
Masenga sileka,
Nduku Zinobulongwe,
Zikhali ezingalingani nezamaxhegwana,
Nina bakaSangweni elingawelwa abafokazana liwelwa izinkonjane zasemaNgwaneni.
Sanga elibanzi elingavulwa abantukazana ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda.
Nina bakaMatiwane.
Abaqhobosha ithole elintanga zimashumi,
Ligwalagwala lakithi elimadolo abomvu!

4 thoughts on “Izithakazelo zakwa Hlongwane Clan Names”

Leave a Reply