isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izindawo zokubeka impahla ekhaya

Umgibe

Umgibe yindawo eyakhiwe endlini esetshenziselwa ukugaxa noma ukubeka izingubo zokugqoka ukuze
kuqoqeke ekhaya. Umgibe wakhiwa ngokuthi kuthathwe izintingo ezincane
ziboshelwe ngocingo noma uzishayelele ngezipikiliĀ  ophahleni. Umgibe wakhiwa endlini yokulala. Ngesinye isikhathi umgibe wakhiwa ngocingo, lushayelelwe ukusuka ngasesandleni sokudla kuye kwesokunxele. Umgibe wawusetshenziswa ezikhathini zakudala ngoba ayengekho amakhabethe ezingubo futhi kwakugaxwa izingubo zokugqoka. Kweminye imindeni ikakhulukazi leyo eyayinabantu ababesebenza ezindaweni ezikude babebuya namaposimende okwenza kwaqala ukuthi abantu basebenzise wona ukugcina izimpahla ezibalulekile zasekhaya isibonelo odompasi; incwadi yokudipha izinkomo njalonjalo.

Ithala

Ithala indawo esetshenziselwa ukubeka imikhonto, amahhawu, izinduku, izagila noma izikhali
ezazisetshenziswa uma kunempi. Nalo lakhiwe kuthi alifane nomgibe kodwa kube
nokubekiwe phezu kwezintingo ukuze zonke izikhali zikwazi ukuhlala kahle.
Ukubaluleka kwethala kwakwenzelwa ukuthi umnumzane akwazi ukuzithola eduze
izikhali zakhe uma kukhona okuphuthumayo okwenzekayo. Ithala lakhiwa engxenyeni
yabantu besilisa maphakathi nendawo. Ingxenye yabesilisa libangasesandleni
sokudla sendlu.

Phansi izindlu zazisindwa ngobulongwe benkomo, ukwenzela ukuthi kungabi nothuli ngoba iningi labantu
ngezikhathi zakudala lalingakhonkanga phansi. Futhi imibhede yayingekho
kwakusetshenziswa izikhumba noma amacansi. Uma bepheka babesebenzisa amabhodwe
esintu amnyama anemilenze emithathu namanzi bewakha ngamagula ayebuya
asetshenziselwe ukugcina amasi aze avuthwe.

 

3 thoughts on “Izindawo zokubeka impahla ekhaya”

  1. Ngibingelele, ngicela ukbuza, kuchazani ukuphupha umama wakho ongasekho ekunika amanzi ethi geza. Wena onikwayo ukhononda uthi ayabanda amanzi

    Reply
  2. Sanibona ninjani…Ngaze ngakhathazeka ngphuphe ngiboka soka lami kungathi ngzomngena eSangweni kungeve kushanyeliwe kuClean kusukela emgaqweni kuze kungene la khona egcekeni kuClean

    Reply

Leave a Reply