Ukwakheka Kwesigodi, Ukuqanjwa Komuzi Wesibongo Esisodwa

Isigodi indawo eyakhelwa ngabantu besibongo esisodwa isikhathi esiningi. Bese beba nomholi wabo okuvamise ukuthi kube ngumuntu omdala kubona ogcina eseyinkosi yabo. Labantu iningi labo liyazalana ngenxa yesibongo esifanayo kodwa futhi kuyenzeka kubekhona nabafika bezocela indawo yokuhlala endaweni bengebona abozalo lwakulowomuzi. Ezindaweni zasemakhaya abantu bayasikelwa indawo yokuhlala ngumholi womphakathi noma ingane uma isikhulile isisezingeni lokuqala umuzi … Read more

Qadi Clan Migration by King Shaka: Zulu – Kingdom, South Africa

Qadi clan forms part of the Zulu Kingdom. After King Shaka’s assassination they became the second on the list, so they migrated to S’bubulungu in the North of Durban, KwaZulu Natal. Origins and Migration UMzinyathi, is a place where this group of people occupied after fleeing from their original place. This clan was very talented and had technical perspective … Read more