Amaphupho ngesigodi

Isigodi yindawo eyakheleke phansi maphakathi nezindawo eziphakeme, bese iba yinhle ngokuhloba kwemvelo. Uma uphuphe uhamba kuyona leyo ndawo, lokho kusho okubi. Lolu hlobo lwephupho lubika ukugula, okungaba ngokuqondene nawe noma kuqondene nomunye wabantu abasondelene nawe kakhulu.

Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

1 thought on “Amaphupho ngesigodi”

Leave a Reply