isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Iculo elikhombisa ukungenami ngomendo

Indaba ebuhlungu yabantu ikakhulukazi besifazane abaganiswa ngaphandle kwemvume yabo ngenxa yenkece etholwa umndeni kamakoti uma kulotsholwa insakavukela umchilo wesidwaba emhlabeni jikelele.

Kanjalo-ke nasezweni lamaZulu lokhu kunokwenzeka futhi kunomlando omude, ngangokuthi kwaze kwaqumbuka ingoma ethi uBaba udayise ngami.

Leli culo lihaywa kanje:

Ubaba nomama bangishiy’ okhalweni

Angizazi ukuthi ngiyinto yokwenzani

Ngiyeke baba ngiseyingane

x2

We bomalume ngincengeleni ubaba

Ubaba udayise ngami

kubafokazane, ngahlupheka

x2

Angazi ngoba sengiyozilahla kamfazi ongemama

x2

Ubaba nomama bangishiya okhalweni

Angizazi ukuthi ngiyinto yokwenzani

Ngiyeke baba ngisenyingane

x2

We bomalume ngincengeleni ubaba

Ubaba udayise ngami

kubafokazane, ngahlupheka

x2

Leave a Reply