Amaphupho ngokulamba

Uma uphupha ukuthi ulambile ngemvamisa kuwuphawu oluhle ngekusasa lakho. Kusho ukuthi ungumuntu othembekile futhi uzoba nabangani abaningi empilweni yakho nophathina okuthandayo.