Amaphupho ngokufuya izinkomo

Ukuphupha ufuye izinkomo kunezincazelo ezahlukahlukene: Kubantu abacebile empilweni kusho ukwenzeka kwento ezoba yihlazo noma ukulahlekelwa okukhulu. Kubantu abampofu lisho ukuzuza okuthile. Ubunjalo kanye nesimo sezinkomo ophupha uzifuyile nakho kunezincazelo zakho: Uma uphuphe ufuye izinkomo ezikhuluphele, lokho kusho inala. Kanti uma uphuphe ufuye izinkomo ezondile, lokho kusho ukuza kwendlala.

Amaphupho ngokulamba

Uma uphupha ukuthi ulambile ngemvamisa kuwuphawu oluhle ngekusasa lakho. Kusho ukuthi ungumuntu othembekile futhi uzoba nabangani abaningi empilweni yakho nophathina okuthandayo.