Amaphupho ngokufuya izinkomo

Ukuphupha ufuye izinkomo kunezincazelo ezahlukahlukene: Kubantu abacebile empilweni kusho ukwenzeka kwento ezoba yihlazo noma ukulahlekelwa okukhulu. Kubantu abampofu lisho ukuzuza okuthile. Ubunjalo kanye nesimo sezinkomo ophupha uzifuyile nakho kunezincazelo zakho: Uma uphuphe ufuye izinkomo ezikhuluphele, lokho kusho inala. Kanti uma uphuphe ufuye izinkomo ezondile, lokho kusho ukuza kwendlala.