Amaphupho ngezinkolelo zesintu

Asho ukuthini amaphupho ngezinkolelo zesintu zaseAfrika? Lokhu kuhlanganisa amadlozi, iziqalekiso, izinganekwane, imicimbi, izindawo ezingcwele, izinyoni zombani, umlingo nezintombi zasolwandle.

Leave a Reply