Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

4 thoughts on “Amaphupho ngesibankwa”

  1. Hi.

    Ngcela ukubuza ukuthi kuqonde ukuthini ukuphupha ucima umlilo endlini bese uyacima, bese ubona ikokoroshe nesibankwa odongeni uzishaye lezizilwane zize zife.

    Reply

Leave a Reply