Ukuphupha indlovukazi

Uma uphupha indlovukazi (owesifazane ongumama walowo oyinkosi ebusayo), lokho kusho ukuthi kunabantu abakuthembile kakhulu ngenxa yezenzo zakho zokuba muhle phambi kwamehlo abo. Lelophupho liyizinkomba zokuthi usuke uzozuza injabulo nenqubekela phambili empilweni yakho.

Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umshado

Leave a Reply