Izithakazelo zakwa Sibisi Clan Names

Mahlase,
Mlotshwa,
Bhovungana kaNomashingila kaBango,
Wena kaButhela,
KaMxhamama,
KaSoshayo.
Zithozinhlanu,
Mashingile ezilomo ubomvu njengamantshiyane.
Mlombomvu.
Zimpisi (izibisi) ezimlom’ubomvu nabantabazo,
Wena kankom’ inezitho ezinhlanu, othandayo usika esakhe,
AbakwaGidolo abakh’indlu bayibhekis’ entshonalanga,
Mshayi wodaka kuvel’ uBivane, kuvel’ uPhongolo, kuvel’ uMzinyathi,
Ziphile izizwe kusakhonzwa uMvelingqangi,
Izibisi zikaSishishili, zikaMnqandi kaMtshana, izibisi zikaSikhephukhephu osilev’ eside singangentshebe yembuzi,
Izibisi zikaGawula kaNsuku!

1 thought on “Izithakazelo zakwa Sibisi Clan Names”

Leave a Reply