isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Ngubeni Clan Names

Ngubeni,
Nkomo!
Mtungwa!
Mazodwa!
UGudlu kaDlomo
UNkala kayibulawa
Ngoba yasizanakubo eSobotsheni.

Enye indlela yokuthakazeka uNgubeni

Yengwayo,
Wena oyenga umuntu umudla ngendaba
Wena onzipho zimnyama ngobuqwayana,
Mhlula ntaba,
Ngelengele,
Wena ozumuka uwe ngophondo,
Luvuno.

14 thoughts on “Izithakazelo zakwa Ngubeni Clan Names”

 1. (Nkomo Macaleni Uzalwa ngu Hansi ozalwa nguMabaleka )
  1. Nkomo
  2. Ngubeni
  3. Yengwayo
  4. Mabuzindaba ayazi
  5. Mangelele
  6. Mashiyamade
  7. Isiyendane
  8. Ntungwa

  Reply
 2. Ngicela uku bonga nge thakazelo zaka Ngubeni nakwa Nkomo , empeleni lezi bongo ezimbili akukho umehluko isibongo sinye nezi thakazelo ngokwe hlukana kwazo zisho ukuthi u Ngubeni no Nkomo into eyodwa i thina esizi hlukanisayo ngo kwe ndawo esihlala kuzo nango kwama limi esiwa khulumayo , zonke lezi thakazelo ngendlela ezithakazelwa nga khona ngokuhlukan kwethu kusho into eyodwa , okumele thina singabo Ngubeni no Nkomo sithathe lezi thaka zelo sizenze into eyodwa zonke kwi same page ukuba sazi ukuthi siyinto yinye asihlukananga , sizi thathe njengoba zinjalo ngoku hlukana kwazo sizi bhale zibe sendaweni eyondwa , uma sizi sho izithakazelo zifake bonke o Ngubeni ngoku hlukana kwabo , nabo bonke o Nkomo ngo kwehlukana kwabo. sibemunye.

  Reply
 3. Mina ngingu
  Ngubeni
  Nkomo
  Vabazo
  Yengwayo
  Luvuno
  Wena wase mkhonto
  Owadla muntu wamuyenga ngendaba

  Reply
 4. Andikholwa ukuba sohlukile singooNkomo, yindlela nje esizithutha ngayo. Kodwa uNkomo yena mnye:
  NdinguNkomo
  uMazotho
  uMntungwa
  UNgubeni
  UMahlewula ntaba
  Owathewula uDlomo eNkxokotyeni
  Unkcochoyi
  uYengwayo
  uSigodlweni

  Reply
 5. Esami sona sithi Ngubeni Ndwandwe Nxumalo Nkomo Nkom’enhle eyabonwa zimpisi zabaleka, omadubul’eduze iy’nkomo zanyathelana mazinyathelane namanje, osbong’esihle esifana nesamakhosi esibonga igama ngokuhlehlezela

  Reply
  • Nkomo yeZimbabwe zimi kanje.

   Yengwayo
   Nkundlande
   Ngubeni
   Mahlabezulu
   Phaphe
   lajani
   Mageza
   Mntungwa omuhle.

   Ziphelela lapho ke ezakwethu kwaNkomo.
   Ngibonga okhokho bami ,amathongo anomoya omhlophe , umoya onokuthula abantwana bakaMthwakazi. Isizwe sikaMzilikazi KaMashobane.

   Reply
 6. Thina nathi ziyahluka ngoba thina yithi o Nkomo,mazothe,mahlakula ntaba mlungo mnyama zalakwande mtungwa.Asazi ngempela

  Reply
 7. Ziyehluka ngempela ngoba nami ngiwuNgubeni
  Nkomo
  Livuno
  Welibelo
  Think abaseMkhontweni
  Mtungwa
  Mahlolantaba

  Reply
 8. Nkomo! Mazodwa! Dludlu! kahle kahle thina siphuma kuphi nesifundazwe, obani okhokho bethu? omkhulu bethu? ngibuza ngoba oMtungwa Khumalo sihlangana kanjani nabo?
  Ekhaya kwa Ngubeni kuthiwa siphuma E Daggakraal kuphela, akukho okunye.
  Osizo nolwazi ozongipha ngizolubonga.

  Reply
 9. Ngicela kubuza Ngubeni hlukana kanjani na.Mina Ngubeni .Nkomo
  Mazodwa
  Mntungwa
  Bhodliwe
  Dludlu
  Nkala kayibulawa
  Yasiza bakwamabuya Nebaka lokothoyo.asipheleli lans

  Reply

Leave a Reply