Izithakazelo zakwa Ndawonde Clan Names

Ndawonde,
Sibhene senala,
Mdubu kaMadani,
Bulisa,
Gcogcozela, nina eniphanga ukufa abafokazana bephanga ukuphila,
Nina enangena endlini kwanuka utshwala,
Nangena esibayeni kwanuka inyama,
Naphumela phandle kwanuka inkwindla,
Jwara,
Zitha,
Labase,
Mbongwa, nina baseLenge,
Nina bangasenhla noThukela,
Ndawonde!

Leave a Reply