isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Mbonani Clan Names

Mlotjwa
Khulungwane lekhethu lekomeni
Wena owalamul’ inkunzi ezimbili zisilwa ngabe azang’ wazilamul’
Ngabe zabulalana
Ngulube azembelan’ embel’ enye iyaquma
Umakhonze agoduke abanye bakhonza bakhonzele futhi
Mbonani wakomhlokohla, mlotjwa wakodumako

Enye indlela yokuthakazela uMbonani

Masimula, Mgidi, Mlotjwa, Kulungwana
Mgid’akodumago,
Yindumandumani eyadum’ezizweni,
Yaduma nasedlomudlomu
Kulungwana lekhethu lekomeni ngelaphika nemihlamb’amadoda kwaze kwadinw’ imhlambi yamadoda
Isebe liphezulu eqongolweni libambele ematjekeni womlomo
Mlamula komagwabo,
Ngowalamul’ikunzembili sisilwa, ngathana wazilisa bezizakubulalana
Bath’umlotswa ngewakhuphina?,
Ngowakh’esqongololweni sentaba abamfunako bamthola ngokumlalamela

6 thoughts on “Izithakazelo zakwa Mbonani Clan Names”

 1. Lezi zabo Mbonani amandebele
  Ezo MBONANE eMaswati zithi

  “MBONANE, MCUSI,MLOTSHWA,SHIBA OMKHULU,PHONDLE KANKABINDE, WENA WASE DLOMDLOMU.
  INDUMANDUMANE EYADUMA EZWENI YADUMA NASE DLOMDLOMU.

  UMFAZI OMABELE MADE,OWANCELISA INGANE INGAPHESHEYA KOMFULA WOBEVANE.
  UMNYANGO KAWUVALWA UVALWA NGAMAKHANDA AMADODA.

  UMBONANE KAMA HLOKOHLA NGOHLOKOTA TIMBILA ESIXHOTSHENI,TAPHUMA TAWUHLAKALALA.

  WENA ABAKUSHAYA NGEMBOKODO BAKUSHIYE BETHI UFILE, KANTI UTAKUVUKA UBALANDZELE, KHALA,
  GEDEZI ELIKWATI KUBALA, INKOSI KAYICEDZWA..!

  Reply
  • Mbonane, Mcusi, Mlotshwa, Shiba
   Mfazi omabele made owanisela ibele ngaphesheya komfula ibivani nina enath ingane ngeke incele kanti izawuncela
   Kwamyango awuvalwa ngezivalo ngob uvalwa ngama khanda amadoda
   Nina enakhishwa emgodini ngosi….

   Reply
 2. Esibongweni salwa Mbonani:
  Sithi: Ngulube azembelani, yembeleny’ iYAQUBA.
  Makhonza khonzele futhi abanye bakhonza bagoduke.

  Reply
  • Mbonani Praise Clan

   Mbonani kaMahlokohla owahlokohla izimbila embundini wazo zaphuma zajabajabs.

   Mahlokohla kaNgwana welibo le Ngwenyama uMlotshwa onguMuNgwe eSgodlweni sase oThaka eNtabeni iNgwavuma ezingezwe iziNtaba zoKhahlamba

   Mlotshwa koZingelwako owazingela into ayibonako abanye bazingela into abangayiboniko.

   KhuluNgwana lenkomo ezinengi elaphika nemihlambi yamadoda kwageja amadoda.
   Mathumba iiNkomo eziMhlophe zamaSwazi abanye bathumba eziNzima.

   Ngulube yomango iNtibane iingulube azembelani yembela enye iyaquba.

   LiDlomuDlomu izulu eladuma eziZweni lazwakala eSgodlweni nasemizimi yabafokazana

   uMlotshwa ngokuphi na?
   Mlotshwa ngojame ngaMasimula owakhe esiqongolweni seNtaba iNgwavuma abamfunako bayamlalamela.

   Silamuli esalamulla iiNkunzi ezimbili zakoMagwabo thana wazilisa bezizakubulalana liKhuluNgwana lenkomo ezinengi

   MguMbende oBomvu owagwaza kwaphuma uBende bathi uMbende akavilaphi indaba isezandleni
   Sisandla esiBukhali emadodeni simbene ebafazini
   Zingila zakolatsha

   Mgidi kaMbonani kaMahlokohla kaNgwana welibo leNgwenyama uMlotshwa ongumuNgwe

   Aziqedwa iZibongo zeNgwenyana ngoba ayiyona uMfokazana

   Narated by Zamani Mnyamani Mbonani (umthombo wolwazi)
   Tel 081 841 7673
   Email zamanimbonani@gmail.com

   Reply

Leave a Reply