Izithakazelo zakwa Malinga Clan Names

Malinga,
Mcusi weNdlunkulu, lodla acakatsise abeke phansi kwenkhaba, ngedlulisa phansi kwenkhaba wafuta ekhabonyoko.
Malinga, nongombili, wena waMhlongamvula ne Thukela, wena wehla kwendlela.
Malinga, gumakhulu, lelebo boMlotjwa, nina bombuzi sadla eceleni sidinga belusi, mnyambo loluhlaza lonjengencoshane, KaMalinga akuvalwa ngemivalo kuvalwa ngemakhandza emadvodza
Malinga, zizi zikode kamzamo wena kamhlawendlovu wena wenqaba yenkosi.
Wena kaswela Zitha.
UMalinga owalinga izintaba zendelana ngoba kwendelana ihlobana nezungezi.
Malinga,
Zindela sigudu,
Mcokama Malinga,
Mlotshwa kaGumakhulu KaZindela
Maling’ owaling’ ukuyihlomis’ ebusuku nzalo kaMaGidela omnyama ngentamo owazil’ inkatha bemthezelile waling’ ukubulala waling’ isihlalo sobukhosi bakwaMzizi balingeka bakunika nina enabakasiGudu enagud’ inkomo ingenankonyane Mcokama zinyawo zimhlophe
Malinga,
Nungunde,
Mdladla,
Njokweni
Ndlovu ezidla ekhaya ngokuswela umelusi.
U-Nomsingilili, u-Mbuzambuza, sandla singobende asinathi nkobe sinatha embilini wezinyamazane. Ndledlana njengomgqiwo balizumukile bavimbe ngalo emazibukweni. Ndabambi amaLala inqaba yamakhosi!

Enye indlela yokuthakazela abakwa Malinga

Malinga,
Mcusi waseNdlunkulu
Odla axakathise, abeke phantsi kwentaba
Akuvalwa kule ntaba kuvalwa ngamakhanda amadoda
Malinga,
Zindela,
Gumakhulu,
Mlotshwa!

29 thoughts on “Izithakazelo zakwa Malinga Clan Names”

 1. Malinga clan is very wide. We are in the Msinga district eMabomvini. Our grand fathers and fathers related to us that original we came from central Africa down to Lesotho and Swaziland. We then moved to Zulu land in the Ceza region in Mahlabathini under Buthelezi clan and later moved to Msinga district. We are, Malinga, Zikode kaMzamo, kaSwela Zitha inqaba yeNkosi. Malinga owalinga izintaba zendelana kwendelana iHlobani neZungezi. Wena kaMhlandlovu, Zizi! They are quite long and Zindela is also mentioned. At the end we come from ONE clan. MALINGA.!!!

  Reply
 2. Malinga Zindela nkondlwane nyoni esindwa isisila sayo nina enagudla indlu enokudla mgedwana khongozela amabomvu

  Reply
 3. Izibongo,Noma izithakazelo zakaMalinga omuhle.(Inkonjane,uhlanguza)

  Malinga, mdladla, hlanguza, Ulwandle aluwelwa kodwa-luwelwa zinkonjane ezindiza phezulu uthumbu oluhle likangane mzilankatha.

  Reply
 4. Malinga Ndlovu ezidlekhaya ngokweswela ngokweswela abelusi, kgalakgala, mkgotshane, khandansimbi,mndindane,mdlandla njokweni. amalala aluhlazana njengencoshane, amalala alala nomtenquza avuka ekuseni aqhansa ilanga. Ombuzambuza zimakhubaluthuli.Nina bakwa sihlahla sakwancayi enasijiba sajubalala nawela ngaso emazibukweni. OMalinga abalinga inkomo bayisenga izilima zathi isilwane sivuza ubomvu kanti ubisi.. Inkosi ayiqedwa Malala

  Reply
 5. Malinga Ndlovu ezidlekhaya ngokweswela ngokweswela abelusi, kgalakgala, mkgotshane, khandansimbi,mndindane, amalala aluhlazana njengencoshane, amalala alala nomtenquza avuka ekuseni aqhansa ilanga. Ombuzambuza zimakhubaluthuli.Nina bakwa sihlahla sakwancayi enasijiba sajubalala nawela ngaso emazibukweni. OMalinga abalinga inkomo bayisenga izilima zathi isilwane sivuza ubomvu kanti ubisi.. Inkosi ayiqedwa Malala

  Reply
 6. Mna ndazi kanje Ndumo Malinga balinga impi baliwela ithukela bathi xa bebuya badlala oomadlala bedlala begoduka ombambo omalinga iziphalaza ezina mehlo amahle akhany’emanzini ozindela omkhandezi

  Reply
 7. Malinga arrived at Harrismith Malinga u msukulu ka tabane lebala le lauwe maoba le ngata tshepe ipata malinga waka indlovu sidle nahana ngo swela belusi makhanda intshimbi e banda
  Mtwana ka Bech zindela umhle wa zindela wa yehla ngo mhla ka mvula ngo thukela
  Umcusi wendlunkulu ka magidela u umyama nje ka ntambo

  U malinga ndumo mkhandise ngemane umfazi una mabele a made wa nqelisa mtwana nga phela ngo mvula

  Reply
 8. Plz guys help with malinga mtungwa mhlabe ntonga ilambile wena wase gidi Nkomo wena wase mlanjanini wena olinga umfula ngo kukhupuka

  Reply
  • Thanjekwayo Malinga
   Mcusi lompofu lodla acakathise
   Abeke phanse nkaba
   Angadla kakhulu ufete khabonina,,,
   Emazombha masibekela
   Malinga

   Reply
 9. Zonke izithakazelo ezila cishe zonke angizazi kepha kowasekhaya uZindela sibiza oNtobela , oPhosho no Mathanda k’bukwa , nginokudideka

  Reply
 10. Pls help me im finding deferent types of isithakazelo sakwa malinga n i dont know were i stand
  All I know is Malinga, vumisa, ndlovesidlekhaya ngokweswela umelusi

  Your assistance would be n honour

  Reply
 11. Malinga mvelase Magidela Mashay’ntsimbi gumakhulu citsha mkhonto ogudla indlu kaZindela owavela enyandeni ugada ihalala lamantungwa

  Reply
   • Noo asihlangani noNdlovu, kodwa lesisisho Sisuke sichaza isenzakalo lapho kumithisene izingane zandawonye. Most of the surnames do have Ndlovu ezadle khaya. Kusuke kuqoshwa lomkhuba.

    Reply
  • Malinga Nongombili,msimbikati, wena sothukela nina dlan’mfhe mina ngizodl’gumb’ malunga aphelile ngokwephulelana nina nsundu mehl’amnyama njengenyamazane

   Reply
 12. Nishiye laboMalinga Malinga Hlanguza Mdladla Thumbela othumbeleza ulwandle olungawelwa oluwelwa zinkonjane ngoba zona ziphapha phezulu Amazilankatha ingodla mkhonto owakhokha isiyema udlukula dledle…Thumbela

  Reply
  • Yebo dadewethu, labo ke oNgqokazi, oHlabana bemgqiba eNtunjane bethi ufile Kanti akafile.oPhepheletsheni, oThumbela kangwane, oMdlada, Hlanguza!

   Reply
  • malinga
   owalinga izintaba ezimbili zendelana izungezi ne hlobane,Zindela,mdladla,hlanguza,phepheletsheni njenge selesele ,ngqokazi omathunduthundu,bombo,shazi,gumakhulu,zalakwande, lwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane ngoba zindiza phezulu,

   🏠 KZN EMSINGA EMABOMVINI

   Reply

Leave a Reply