Izithakazelo zakwa Kubheka Clan Names

Khathide!
Masobode!
Ndolwane!
Magonondo!
Sombheshane!
Wena owasobodela udlubu nokhasi.
Mgwaqo awedluli esibayeni ngoba kuvalwe ngamakhanda amadoda.
Mbokodo ebomvu kaMagayiza esunduza abeSuthu namaNdebele.
Boya obuningi obungangenyathi.
Inkonjane endiza phezulu yawela umfula ugcwele.
Sicabha esihle esakhothwa izinyoni zakwaKhathide.
Makhunga owakhunga izimbila emgedeni, zaphuma zingenamisila,
Nanamuhla azinawo umsila ngesimanga sikaMaKhunga.

Leave a Reply