Amaphupho ngokuphendula imibuzo

Uma uphupha ukuthi kunomuntu okubuza imibuzo kuyinhlanhla uma wazi izimpendulo futhi ukwazi ukubatshela abafuna ukukwazi. Uma ungayazi impendulo kusho ukuthi uzobhekana nobunzima maduzane.