Amaphupho ngokunitha

Uma uphupha ukuthi uyanitha kusho ukuthi uzophumelela ekusaseni lakho. Uma ubona omunye umuntu enitha kusho ukuthi kukhona omaziyo okuqambela amanga.