Amaphupho ngezifuba

Uma uphupha ukuthi uyamele esifubeni somuntu noma kunoyamele kwesakho kusho ukuthi abantu bakubona njengomuntu abakwazi ukumethemba.