Amaphupho ngesimungumungwana

Uma uphupha ukuthi unesimungumungwana kusho ukuthi kuzoba nobunzima ekusaseni lakho. Kungenzeka ukuthi uzolahlekelwa yimali ngoba uyiboleka umuntu ongakwazi ukukukhokhela noma uzoba nezinkinga emsebenzini.