Amaphupho ngenzululwane

Uma uphupha ukuthi ushawa yinzululwane kusho ukuthi uzama ukwenza okuningi ngesikhathi esisodwa. Kufanele wehlise uwenze into eyodwa ngesikhathi.