Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umshado

4 thoughts on “Amaphupho ngemvukuzane”

  • Uchazani ngohlwayi olumnyama? Siza wenabe ukuze sonke sizoqonda bese sifaka esikwaziyo ngemvukuzane.

   Reply
    • Sawubona Mbali, ngiyabona ukuthi usuyifundile incazelo yokuphupha imvukuzane, yini unganeliswa yilolulwazi osulutholile? Iyiphi incazelo ofisa ukuyithola? Noma-ke mhlawumbe ungasho ukuthi yini enye oyibonayo ephusheni lakho ngaphandle kwemvukuzane – khona sizoke sibhekisise lapho?

     Reply

Leave a Reply