Ukuqinisa Umuzi

Nina beSilo njengabantu abaphila isintu siyazi ukuthi ilanga liyaphuma liqhakaze liveze ubuhle bukaZulu, liphinde lishone lize nobumnyama obuveza abamnyama ezinhliziyweni kanye nangezenzo zabo. Imizi emakhaya sikhule iqiniswa, iqiniselwa izinto ezimbi ezingenzeka ukuthi zingenzeki izinto ezifana nokungena kwezulu ekhaya lenze umonakalo, abakhunkuli njalonjalo. Kulengosi sithi ake sithi qephuqephu ngezinto ezigcina sezibulala imizi yobaba mkhulu, ngoba phela … Read more

Amaphupho ngemvukuzane

Uma uphupha ubona imvukuzane ukusebenza ngokuzikhandla kwakho ngeke kukuse ndawo okwamanje kodwa uma uphikelela uyoyibona imiphumela. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh