Amaphupho ngemvubu

Uma uphupha ubona imvubu kufanele uqaphele esikhashaneni esilandelayo.

Leave a Reply