Amaphupho ngeminyaka yobudala

Uma uphupha ukuthi usemusha kodwa ungasemusha kusho ukuthi uzogula maduzane. Uma usemusha uphupha ukuthi usugugile uzohlangabezana nobunzima empilweni yakho maduze nje.