Sesha

Amaphupho ngeminyaka yobudala

Uma uphupha ukuthi usemusha kodwa ungasemusha kusho ukuthi uzogula maduzane. Uma usemusha uphupha ukuthi usugugile uzohlangabezana nobunzima empilweni yakho maduze nje. iAfrika

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.