Amaphupho ngeduku lasekhukhwini

Uma uphupha ukuthi usebenzisa iduku lasekhukhwini kusho ukuthi uzoba nenhlanhla emsebenzini nasothandweni.