Amaphupho ngamawindi

Uma uphupha ukuthi ubuka ngaphandle ewindini uzoxazulula inkinga maduzane. Uma iwindi lifile uzoba nenkathazo maduzane. Qaphela ukuphephisa indlu yakho ezigebengwini.

Leave a Reply