Amaphupho ngamakinati

Uma uphupha ukuthu udla amakinati kuwuphawu lokuba nempilo nentuthuko uma emnandi kodwa uphawu lwesikathi esinzima uma ebolile noma ekhakhile.

Leave a Reply