Amaphupho ngowoyela wokugcotshwa

Uma uphupha ukuthi ugcotshwa ngowoyela kusho ibhadi kuwe. Uma uyindoda kubi kakhulu futhi kusho ukuthi uzohlangabezana nechilo.