Amaphupho ngomnenke

Uma uphupha ubona iminenke kusho ukuthi uyophumelela kodwa kuyothatha isikhathi ukuba ubone imiphumela yomsebenzi wakho.