Amaphupho ngoMariya

Uma uphupha ukuthi ukhuluma noMariya uzoba nenjabulo enkulu empilweni yakho ngenxa yokukholwa kwakho obuqinile.

Leave a Reply