Amaphupho ngokuthola nokunikeza izeluleko

Uma uphupha ukuthi unikeza omunye umuntu iseluleko kusho ukuthi kunenkathazo ezayo kuwe. Kodwa uma ulalele omunye umuntu ekunikeza iseluleko kusho ukuthi wena ungumuntu oneqiniso nothembekile.

Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

Leave a Reply