Amaphupho ngokusenga

Uma uphupha ukuthi usenga inkomo kusho ukuthi uzophumelela ngokweqile futhi ube yisigwili ngenxa yamathalente akho. Futhi uzoba nomshado onenjabulo.