Amaphupho ngokuphathwa yikhanda

Uma uphupha ukuthi uphethwe yikhanda kuyisixwayiso ukuthi uziqhelanise kubangani bakho okwesikhashana ukuze wazi ukuthi uwenza into elungile ngaphandle kokuhehwa yibo ukwenza iphutha.

Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umshado

Leave a Reply