Amaphupho ngokuphathwa yikhanda

Uma uphupha ukuthi uphethwe yikhanda kuyisixwayiso ukuthi uziqhelanise kubangani bakho okwesikhashana ukuze wazi ukuthi uwenza into elungile ngaphandle kokuhehwa yibo ukwenza iphutha.