Amaphupho ngokuhamba ngokunyelela

Uma uphupha ukuthi uhamba ngokunyelela kusho ukuthi uzothola izindaba ezimbi maduzane noma uzolwa nobathandayo.