Amaphupho ngokubhabhadiswa

Uma uphupha ukuthi ubhabhadisa ingane yakho kuwuphawu olubi. Umuntu emndenini wakho uzodinga usizo lwakho maduzane.