Amaphupho ngezinhliziyo

Uma uphupha ukuthi inhliziyo yakho ibuhlungu ubudlelwane bakho nomthandayo buzophela maduzane usale uphuke inhliziyo.