Amaphupho ngenkungu

Uma uphupha uvaleleke enkungwini kuyishwa. Inhliziyo yakho izohlukunyezwa ngokushesha ngothile omethembayo.