1 thought on “Amaphupho ngenkawu”

  1. Sanibinani, ngiphuphe inkawu isekhanda Lami imile yaze yasuswa ngubhutu wam wayilahla yaphinda futhi yazibuyela ngavele ngazizwa nginamandla ngayishaya lenkawu ngaze ngayijikijela ngayibona idangala ngase ngiyongena endlini, uma ngingena endlini ngifica usisi wami omdala ekhala. Ngabe leliphuphi lichazani

    Reply

Leave a Reply