Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinkukhu Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

1 thought on “Amaphupho ngenkawu”

  1. Sanibinani, ngiphuphe inkawu isekhanda Lami imile yaze yasuswa ngubhutu wam wayilahla yaphinda futhi yazibuyela ngavele ngazizwa nginamandla ngayishaya lenkawu ngaze ngayijikijela ngayibona idangala ngase ngiyongena endlini, uma ngingena endlini ngifica usisi wami omdala ekhala. Ngabe leliphuphi lichazani

    Reply

Leave a Reply