Amaphupho ngemisebenzi

Asho ukuthini amaphupho ngemisebenzi? Lokhu kuhlanganisa izinqibi, amasosha, abakhi, umbazi wamapulangwe, odokotela, abalimi, abahlengikazi, abapendi, abashayeli bamabhanoyi namatilosi.

NdlebeMpingaMawawaSinekaSenzwaNto yomntwana ingaphuma ifuna abakhulu

Ukuphupha uxabana nomunye umuntu kungasho ukuthi ufihla indlela ozizwa ngayo ngalowomuntu noma awazi ukuthi ukuveze kanjani lokho futhi kuyakuhlupha emoyeni.Uma uyindoda uphupha uxabana nowesifazane kungasho ukuthi uzongahlonishwa, ulahlekelwe amandla nesithunzi…

Zonke izilwane ezinezimpondo zahlangana zahlela umcimbi omukhulu. Lokho akwehlanga kahle kunogwaja njengoba yena engenazo izimpondo. Wabona kukuhle ahambe ayofuna izimpondo zenyamazane eyafa. Wahamba wazithola izimpondo. Walungisa kahle inhloko yenyamazane yalingana…

Ukuphupha unikezwa impepho ezandleni kungasho ukuthi unikezwa igunya lokuthi kulelo khaya nguwe ozokhuluma ushise impepho uxhumane nabantu abadala. Lokhu kuvamise ukwenzeka uma kungasekho muntu omdala emndenini noma enganeni ezalelwe komalume….

MngomezuluDlakadlaZombizweNkabanhleMkabayenkosiMsuthuMdluliMfisoMfisongafi, ofa masekuthanda yenaPhambaphamba kaDududuSongancome ngomzimbaOmbambo kazibalwa, kubalwa imikhonto yamadodaMfazi omabelemade ancelisa ingane, Ngaphasheya komfula iNgwavumaManyelela nelanga nenkunguGalela lubelo owadilika emkhiwaneniWathi angiwanga ngithe mbamba.

Leave a Reply