isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngemisebenzi

Asho ukuthini amaphupho ngemisebenzi? Lokhu kuhlanganisa izinqibi, amasosha, abakhi, umbazi wamapulangwe, odokotela, abalimi, abahlengikazi, abapendi, abashayeli bamabhanoyi namatilosi.

Kunendlela yesintu yokuphila nokuyindlela abantu abaphila ngayo futhi ewumgomo kubona. Izinto zamasiko zijulile futhi zinjalo nje zinemcikilisho yazo okumele ilandelwe. Ubuhlobo yinto eyaziswayo kwinkolo nesintu sethu thina sizwe sikaPhunga noMageba….

Umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa – Umuntu osuke enze okubi komunye uyashesha ukukhohlwa kodwa lo osuke enziwe okubi akakhohlwa neze.Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba – Uma uzwise omunye umuntu…

Sezihubela sakusha – Izinkobe eziphekiwe ngembiza noma ngebhodwe ngesimanje okukhulunywa ngazo lana, uma ke sezihubela sakusha zisuke sezizovuthwa ziphulwe ebhodweni. Uma sisetshenziswa ke lesi saga sisuke sichaza ukuthi ungalahli ithemba…

Ncube!Khambule,Malandela ilanga,Mzilankatha onsundu nangezinyawo.Okhonza agoduke abuyele ekhaya.Ayokwakha umuzi omkhulu.Madlazitha,Nina bakwamtheli, umamtheli ulele ngaphandle komuzi.Uhlubulile akagqoki ngubo uhlekwa yizingwe nezingonyama azimhleki ziyamkhalela ngoba ziyizinyamazane.

Umvundla ziyowunqanda phambili – Lana usuke ukhuzwa ukuthi uma ungalaleli uzohlangana nezinkinga ezizoba ngaphezu kwamandla ukhumbule iziyalo zabazali ababekuyala ngazo ususenkingeni. Hamba juba bayokuchutha phambili: Uma ungakhuzeki noma utshelwa ngento…

Mdladla!Nyamazane,Muthwa!Madela,Thumbela.Mwelase,Qodibe,Mthiyane,Jozi.

Moyo omnyama!Khumbuza!Mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi.Mdlahlezi,Mthunzini,Sgabade,Ntabenkulu,Ntaba enkulu engenamnyango.Ntabakayingenwa,Nduna zihlala entabeni engakhonjwayo.Gcabayi.

Leave a Reply