Amadlozi Amalobolo Amaphunga Amasonto Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado Utshani

Amaphupho ngeladi (isitebhisi)

Amaphupho ngeladi (isitebhisi) ahlukena kabili, kanjalo futhi nezincazelo ezifihlakele kuwona zahlukene kabili. Ukuphupha ugibela iladi uze ufike phezulu lokho kuhle futhi kuchaza impumelelo kulokho okwenzayo empilweni yakho. Ngakolunye uhlangothi uma uphuphe ugibela iladi kodwa ugcine ngokuwa kulona, lokho kubi, kungase kubike ukuza kwesifo (ukufa) komunye oyilunga lomndeni wakho.

Leave a Reply