Amaphupho ngegolide

Uma uphupha ukuthi ubona igolide ngemvamisa kuwuphawu olubi futhi lukhomba ubunzima ekusaseni lakho. Uma uphupha isithandwa negolide kubi kakhulu futhi kusho ukuthi nizoba nebhadi ndawonye. Qaphela uma uphupha lokhu ikakhulukazi uma unomsebenzi.

Leave a Reply