1 thought on “Amaphupho ngechibi”

  1. Ngiphuphe okusadamu kodwa amanzi akhona aphusha njengolwandle Anesilwane imvubu phakathi

Comments are closed.